ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανακοινώνεται ότι η Θεωρία του μαθήματος θα διδάσκεται στην αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.15-16.30. Όσον αφορά στις ασκήσεις πράξης, το μάθημα θα γίνεται στο εργαστήριο 118. Οι φοιτητές θα μπουν στο moodle του μαθήματος και θα κάνουν εγγραφή σε ένα από τα 8 διαθέσιμα τμήματα εργαστηρίων μέχρι την ΤΕΤ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023. Το χρονοπρόγραμμα των εργαστηρίων θα το βρείτε και αυτό στο moodle. Τέλος, μετά το πρώτο εργαστήριο θα μπορείτε στο moodle να δηλώνετε ομάδα εργασίας, θέμα εργασίας και στόχους εργασίας. H πρώτη Θεωρία θα γίνει την Παρασκευή 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, λόγω μη διαθεσιμότητας της αίθουσας ΦΙΛΙΠΠΟΣ στις 24 ΦΕΒ 2023.
Ο διδάσκων
Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ