ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του τμήματος ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης Εαρινού Εξαμήνου 2024μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το εαρινό εξάμηνο 2023 περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υποβολής αιτήσεων: Α. Για φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών (ΤΕΙ) Διαθέσιμες θέσεις 15 (6μηνη Πρακτική Άσκηση)

Β. Για φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (εισαγωγή 2019) Διαθέσιμες θέσεις 10 (3μηνη Πρακτική Άσκηση)

Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει την Πέμπτη 15/02/24 μέχρι Πέμπτη29/02/2024.

Η περίοδος έναρξης πρακτικής άσκησης ορίζεται η 1η Απριλίου 2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (εργαστήριο 108) (κος Κασσιανίδης Παναγιώτης / Αναπληρωτής Καθηγητής) για την κατάθεση της αίτησης τους.

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεχτικά το ενημερωτικό έντυπο (βλ. συνημμένο) το οποίο και θα γνωστοποιήσουν στους φορείς υποδοχής

Η υποβολή της αίτησης θα συνοδεύεται με τα παρακάτω έντυπα:

1.ΑΙΤΗΣΗ (βλ. συνημμένο) 2.Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 3.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορία +Ε1 (σε περίπτωση που είστε εξαρτώμενο μέλος το Εκκαθαριστικό του Γονέα και το Ε1 του γονέα 4.Εκτύπωση ΑΜΚΑ 5. Εκτύπωση Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΑΜΑ (www.efka.gov.gr Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου) 6. Εκτύπωση ΙΒΑΝ του Τραπεζικού Λογαριασμού 7.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 8. Εκτύπωση βαθμολογίας από τη πλατφόρμα uniportal 9.Πιστοποιητικό Κοινωνικών Κριτηρίων (αν ανήκετε σε μια απο τις κατηγορίες)

Με την υποβολή της αίτησης θα παραλάβουν τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι φορείς.

Οι ημερομηνίες υποβολής είναι συγκεκριμένες και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Η υποβολή των εντύπων θα γίνει με προσωπική παρουσία ή αποστολή όλων των δικαιολογητικών με email οmmt.praktikiaskisi@gmail.com μέσα στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ελλιπής αποστολή εγγράφων δεν θα κατοχυρώνει δικαίωμα αίτησης.

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ Παναγιώτης Κασσιανίδης / Αναπληρωτής Καθηγητής