Διεξαγωγή μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» του 5ου Εξαμήνου, αύριο Παρασκευή 9/12 θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ (το link θα το βρείτε στο https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=264) για να παρουσιαστεί το πρόγραμμα Pylon ERP.