Αναβολή μαθήματος -ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μάθημα την ερχόμενη Πέμπτη 10/11 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος, εκ μέρους του Τμήματος, στην συνάντηση των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.