ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11/2022 (για όλα τα τμήματα)

Ο καθηγητής του μαθήματος ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ανακοινώνει την έκτακτη αναβολή των παραδόσεων της ΔΕΥΤΕΡΑΣ 07/11/2022 λόγω έκτακτης συντήρησης του συστήματος.

Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί στο επόμενο μάθημα 14/11/2022

Ο καθηγητής του μαθήματος

Κασσιανίδης Παναγιώτης / Αναπληρωτής Καθηγητής