ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 1605-210723 (Κατ. Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας)

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει ότι οι φοιτητές που κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022 δήλωσαν το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1605-210723) χαρακτηρισμένο ως Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης, δε θα το παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο, λόγω μη επιλογής διδάσκοντα. Για τον παραπάνω λόγο θα μπορούν να το παρακολουθήσουν ως μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό 1605-210610, που θα διδαχθεί στην κατ. Διοίκησης Οργανισμών, χωρίς να χρειαστεί να δηλωθεί στις δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2023. Θα δοθούν κανονικά εξετάσεις κατά την εξεταστική του Ιουνίου και η βαθμολογία θα περαστεί κανονικά στο ήδη δηλωθέν μάθημα με κωδικό 1605-210723.

Η Γραμματεία του τμήματος