ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει ότι οι κατατακτήτριες εξετάσεις του τμήματος ΔΟΜΤ θα πραγματοποιηθούν την ΤΡΙΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

1ο ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :09:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 11:00

ΤΡΙΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

2ο ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 12:45

ΤΡΙΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

3ο ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΝΤΖΕΜΕΝΤ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:13:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 14:30

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος ΔΟΜΤ 101,105,106 στο κτίριο της κατεύθυνσης Τουρισμού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται 30 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της πρώτης εξέτασης στον χώρο των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο καθώς και στυλό διαρκείας χρώματος μπλέ για τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας καθ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις και των τριών μαθημάτων για να μην αποκλειστούν στα τελικά αποτελέσματα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποχωρούν 40 λεπτά μετά την εκφώνηση των θεμάτων από τον διδάσκοντα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω βεβαίωση και να λάβουν τις υπογραφές από τους εισηγητές καθηγητές των μαθημάτων καθώς και τη σφραγίδα από τη Γραμματεία του τμήματος σε περίπτωση που χρειάζεται να δικαιολογηθεί η απουσία τους.