Αναβολή μαθημάτων του κ. Τσιάκη την Παρασκευή 21/10/2022

Τα μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Ε’ εξάμηνο) και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Ζ’ εξάμηνο) την Παρασκευή 21/10 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.