ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Πρώην κατ. Τουρισμού/Πρόγραμμα ΤΕΙ)

Η Γραμματεία του τμήματος ΔΟΜΤ, ενημερώνει ότι η περίοδος ανάληψης πτυχιακής εργασίας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2022) για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Τουρισμού (πρώην ΤΕΙ/κατ. Τουρισμού) ανοίγει από Τρίτη 01/11/2022 έως 16/11/2022. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο εφόσον επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή για την αποδοχή ανάληψης του θέματος και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, ΑΥΣΤΗΡΑ μέσα στη παραπάνω χρονική περίοδο. Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ΄ζώσης στο ωράριο λειτουργίας της θυρίδας της Γραμματείας του τμήματος ή να αποσταλεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το email του φοιτητή ηλεκτρονικά στα παρακάτω email : infotour@teithe.gr

Mπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση απο τον παρακάτω σύνδεσμο