ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΟΜΟΓΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ»

Η καθηγήτρια του μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ενημερώνει τους φοιτητές που θα δώσουν απαλλακτική εργασία να ενημερωθούν από την 31/08/2022 για τη διαδικασία εξέτασης μέσα απο τη πλατφόρμα moodle.

H καθηγήτρια του μαθήματος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ