ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η εξής:

1. Σημειώσεις (Εγχειρίδιο) «Αρχές Διοίκησης Φιλοξενίας» της κ. Τ. Καπίκη (αρχείο pdf).
2. Παρουσιάσεις της καθηγήτριας στον φάκελο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στο Moodle (https://exams-sod.the.ihu.gr/).