Ανακοίνωση ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8/4/22, ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανακοινώνεται ότι λόγω της αιφνίδιας ανακοίνωσης της στάσης εργασίας των εργαζομένων του ΟΑΣΘ τα μαθήματα των εργαστηρίων και της Θεωρίας «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ…» της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8/4/22 αναβάλλονται. Θα υπάρξει αναπλήρωση η οποία θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο.

Ο διδάσκων
Κ. Ασημακόπουλος