ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV

Η καθηγήτρια των μαθημάτων ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΙ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV ενημερώνει το πρόγραμμα διδασκαλίας για την παρούσα εβδομάδα απο 27/03 έως 01/04 ως ακολούθως:

Γερμανική Τουριστική Ορολογία: Πέμπτη 31/3: 14.00-16.00
Γερμανικά  IΙ: Πέμπτη 31/3 16.00-18.00
Γερμανικά ΙV:  Πέμπτη 31/3 18.00-20.00

Για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων παρακαλούνται οι φοιτητές να συμβουλευθούν την σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα exams-sod

H καθηγήτρια του μαθήματος

Κα Μαρκούδη Χριστίνα