ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η Θεωρία του Μαθήματος της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 14.00-16.00 θα αναβληθεί λόγω κολλήματος του διδάσκοντα κου Ασημακόπουλου. Η Θεωρία θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.