ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΤΕΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΑΕ

Η Γραμματεία του τμήματος καλεί όλους τους Φοιτητές του παλαιού προγράμματος Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (και των δύο κατευθύνσεων) που κατέθεσαν στην Γραμματεία αίτηση μετάβασης τους στο νέο πρόγραμμα σπουδών για λήψη πτυχίου ΔΙΠΑΕ (προσοχή εξαιρούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση ορκωμοσίας) να συμπληρώσουν μέχρι την Πέμπτη 24/03/2022 την παρακάτω φόρμα.

Είναι υποχρεωτικό. https://forms.gle/d7yX5jVftMLZZHeR9