Εισαγωγή στον Τουρισμό

Το μάθημα Εισαγωγή στον Τουρισμό δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/3/2022 λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εγγραφούν από σήμερα 24/2/2022 στο μάθημα https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=30