ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» «ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» & «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Η διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», «ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» & «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» την Παρασκευή 18/2 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω νόσησης του διδάσκοντα με covid-19! Η εξέταση στο ακόλουθο link (https://zoom.us/j/93111711633) για όλα τα μαθήματα έχει ως ακολούθως.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10:30 – 11:30

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (όσων νόσησαν με covid-19) 11:30 – 12:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (όσων νόσησαν με covid-19) 12:30 – 13:30

Ο Διδάσκων

Θ. Τσιάκης