ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (1605-210829)

Το εαρινό εξάμηνο 2022 θα διδαχθεί το προαιρετικό μάθημα ΙΑΤΑ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (1605-210829).

Το μάθημα μπορούν να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος ΔΟΜΤ της κατεύθυνσης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στη αεροπορική βιομηχανία. Η διδασκαλία του μαθήματος  θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη από 1600 έως 1800 στην αίθουσα 106 σε κλειστό τμήμα των 25 ατόμων. Λόγω του μικρού μεγέθους του τμήματος και της φύσης του μαθήματος   θα  πραγματοποιηθεί δήλωση επιθυμίας συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα  https://forms.gle/PtCDH9nteWjvJNtS9  μέχρι 18/02/22 και θα ακολουθήσει επιλογή και ενημέρωση των αιτούντων.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί 01/03/2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η επιτυχής συμμετοχή στο μάθημα εξασφαλίζει την προετοιμασία των φοιτητών που επιθυμούν να αποκτήσουν  το διεθνή  διπλώματα της ΙΑΤΑς  Passenger Ground Services Course TALP-51/IATA εφόσον το να συμμετάσχουν .
  • Η παρακολούθηση θα είναι υποχρεωτική για όλα τη διάρκεια των μαθημάτων μ αυστηρή τήρηση των ωρών έναρξης και λήξης του μαθήματος.
  • Οι φοιτητές θα παραλάβουν από τον διδάσκοντα το ειδικό εγχειρίδιο μελέτης
  • Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.
  • Το μάθημα αυτό θα εμφανίζεται στην αναλυτική του βαθμολογία με 5 ΕCTS ως προαιρετικό μάθημα.

Ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης