ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ διαθέτει 10 (ΔΕΚΑ) θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (μέσω πρόγραμμα ΟΑΕΔ) με έναρξη 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο ΠΑ του τμήματος (εργ. 108) για υποβολή αίτησης (email : ommt.108lab@gmail.com τηλ 2310013125)

Ο υπεύθυνος ΠΑ

Κασσιαν΄ίδης Παναγιώτης