ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17.12.2021 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει έπειτα από συννενόηση με τους φοιτητές.

Ο καθηγητής του μαθήματος

Τσιάκης Θεοδόσιος