ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9.12.2021

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει έπειτα από συνενόηση με τους φοιτητές.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν με εργασία να επικοινωνήσουν με e-mail

Ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ Σκουφας Γεώργιος