ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 24/11/21, εμφανίστηκε θετικό κρούσμα.

Μετά από επικοινωνία μας έγινε γνωστό ότι στα μάθημα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11/21 ΚΑΙ ΩΡΑ εμφανίστηκε θετικό κρούσμα.

 Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί, αν παρακολουθήσατε το μαθήμα, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Αν είσαστε ανεμβολίαστοι και εισήλθατε στο ίδρυμα με rapid test ή PCR test, μπαίνετε υποχρεωτικά σε καραντίνα 10 ημερών. Αν μετά το πέρας των 10 ημερών δεν φέρετε συμπτώματα της νόσου σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα αρνητικά διαγνωστικά tests τότε δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, ενώ αν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα ή θετικό test μπαίνετε σε καραντίνα 10 ημερών.
  • Οι υπόλοιποι/ες φοιτητές/τριες που έχετε εμβολιαστεί ή νοσήσει εντός των τελευταίων 6 μηνών και παρευρεθήκατε στα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε στενά την υγεία σας. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται η αξιοποίηση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests) δυο φορές την εβδομάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε παραμικρού συμπτώματος μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, καλείστε να μην προσέλθετε στο Τμήμα και προχωρήστε άμεσα σε rapid test ή PCR test. Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ θα πραγματοποιηθεί απολύμανση στις εν λόγω αίθουσες.
  • Χρήσιμες Πληροφορίες: Τηλέφωνο του ΕΟΔΥ : 2105212054
  • Οι αίθουσες θα προχωρήσουν στην διαδικασία της απολύμανσης

After our communication, it became known that in the course GREEK CIVILIZATION  AND TOURISM, WHICH WAS HELD AT THE BYZANTINE MUSEUM OF THESSALONIKI ON WEDNESDAY 24/11/21, a positive case appeared.

 According to the protocols that have been issued, if you attended the course, please follow the instructions below:

• If you are unvaccinated and entered the institution with a rapid test or PCR test, you must enter a 10-day quarantine. If after 10 days you do not have symptoms of the disease in combination with the corresponding negative diagnostic tests then no further examination is required, while if any symptoms or positive test appear you are quarantined for 10 days.

• The rest of the students who have been vaccinated or ill during the last 6 months and have attended these courses, it is necessary to closely monitor your health. In this context, it is recommended to use self-tests twice a week according to the instructions of EODY. In case of any symptoms within the next 10 days, please do not come to the Department and proceed immediately to a rapid test or PCR test. According to the current protocols of EODY and DIPAE, disinfection will be carried out in these rooms.

• Useful Information: EODY Telephone: 2105212054

• The rooms will proceed with the disinfection process