ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο καθηγήτης κος Σκούφας Γεώργιος ενημερώνει ότι όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ θα πρέπει Υποχρεωτικά να εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα https://exams-sod.the.ihu.gr

O καθηγητής του μαθήματος

Δρ Σκούφας Γεώργιος