ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Η καθηγήτρια του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ κα Τσιφιτοπούλου ενημερώνει ότι το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ αναβάλλεται για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11/21 λόγω συμμετοχής των φοιτητών την διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 21. Θα ανακοινωθεί αναπλήρωση του μαθήματος

Η καθηγητρια κα Τσιφιτοπούλου Στελα