ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ο καθηγητής των μαθημάτων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ενημερώνει ότι τα μαθήματα της εβδομάδας απο 08/11/21 έως 12/11/21 θα αναβληθούν λόγω προσωπικού προβλήματος. Αναπληρώσεις θα ανακοινωθούν αργότερα

Ο καθηγητής Δρ Γκούνας Αθανασίος