ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1605-210502

Η καθηγήτρια του μαθήματος Δρ Καλαμπούκα Καλλιόπη ανακοινώνει ότι το μάθημα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03/11/21 και η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί προσεχώς

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιούνται απο 10/11/21 έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου στην αίθουσα Γαστρονομίας και οχι στην αίθουσα 3 του κτιρίου Μαρκετιγνκ

Το μάθημα θα πραγματοποιείται σε δυό ομάδες ως ακολούθως:

Α Ομάδα από το γράμμα Α-Λ 14:30-15:30

Β Ομάδα από το γράμμα Μ-Ω 16:00-17:00

Η καθηγήτρια του μαθήματος ανακοινώνει στους παλαιούς φοιτητές που τηρούν μόνο τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Να εχουν περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών και να οφείλουν μόνο το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.Να εχουν ολοκληρώσει την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

3.Να εχουν εκπονήσει την ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δηλαδή για τη λήψη του πτυχίου να οφείλουν μ΄όνο το μάθημα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

να προσέλθουν εφόσονν το επιθυμούν σε μία έκτακτη αξιολόγηση στην παρακάτω διεύθυνση zoom την ΔΕΥΤΕΡΑ 01/11/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 1200

https://zoom.us/j/94587059339