Διοίκηση Ποιότητας (29/10/2021)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας που παρακολουθούν το μάθημα Διοίκηση Ποιότητας του Ζ’ εξαμήνου πως το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/10/2021 λόγω έκτακτης απουσίας της διδάσκουσας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.