ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου τυπικού εξάμηνου(πρώην ΑΤΕΙΘ κατ. Τουρισμού)

Το τμήμα ενημερώνει ότι το μάθημα του παλαιού προγράμματος σπουδών του 5ου εξαμήνου κατ. Τουρισμού με κωδικό 140503 και Τίτλο : ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ αντιστοιχίζεται με τα εξης δύο μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα αυτά είναι : 1605-210722 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (που διδάσκεται στο Χειμερινό Εξάμηνο) και το μάθημα 1605-210620 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (που διδασκεται στο Εαρινό Εξάμηνο) .

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα απ΄ό τα δύο και ο βαθμός θα αντιστοιχιθεί με το μάθημα 140503 ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του παλαιού 5ου εξαμηνού της κατ. Τουρισμού

Οι καθηγητές του μαθήματος

κος Νεράντζης Κων/νος

κα Μπακάλμπαση Ανθία