ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά» να τηρήσουν το παρακάτω πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 12.00 με 13.30 (Α’ Τμήμα) να προσέλθουν οι φοιτητές / τριες των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Α έως Ι

Τη Δευτέρα 13.45 με 15.00 (Β’ Τμήμα) να προσέλθουν οι φοιτητές / τριες των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Κ έως Ο

Την Πέμπτη 12.00 με 13.30 (Γ’ Τμήμα) να προσέλθουν οι φοιτητές / τριες των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Π έως Ω

Η Αίθουσα προς το παρόν η παραμένει η 101  μέχρι να υπάρξει νεότερη πληροφόρηση.

Ο Καθηγητής του μαθήματος

Αβδημιώτης Σπυρίδων