ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Γ εξαμήνου που θα παρακολουθούν δια ζώσης το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι χωρίζονται σε τρία τμήματα προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι Αίθουσες Διδασκαλίας. Έτσι:
* ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ΟΜΑΔΑ 1) ENGLISH I της ΔΕΥΤΕΡΑΣ 9.00-12.00 προσέρχονται αλφαβητικά από ΑΒΕΤΙΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ μέχρι ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ .
* ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ΟΜΑΔΑ 2) ENGLISH I της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 13.00-16.00 προσέρχονται αλφαβητικά από ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ μέχρι ΠΑΠΑΣΑΒΟ-ΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.
* ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ΟΜΑΔΑ 3) ENGLISH I της ΠΕΜΠΤΗΣ 9.00-12.00 προσέρχονται αλφαβητικά από ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ μέχρι ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Η Διδάσκουσα
Γκελή Βασιλική, Ph.D. M.Sc.