ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 30/06/21

Ο Καθηγητής του μαθήματος ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ κος ΜΑΥΡΙΔΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ενημερώνει οτι οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο 30/06/21 θα γίνουν ως ακολουθως:

10:00-10:30 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΕΩΣ ΚΑΙ Κ

11:00=11:30 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Λ ΕΩΣ ΚΑΙ Ω

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ