ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη (Ιούνιος & Σεπτέμβριος 2021) για τους φοιτητές οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν παρουσίαση της (απαλλακτικής) εργασίας τους  είναι η εξής:

1. Σημειώσεις (Εγχειρίδιο) «Αρχές Διοίκησης Φιλοξενίας» της κ. Τ. Καπίκη (αρχείο pdf).

2. Παρουσιάσεις power point της καθηγήτριας (7) στον φάκελο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Το παραπάνω υλικό βρίσκεται στο Moodle (https://exams-sod.the.ihu.gr/), στο οποίο εισέρχεται ο φοιτητής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΠΥΘΙΑ.