ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08-05-2021 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, αίρεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης δια ζώσης των φοιτητών (Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 και Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021) και μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 (ΦΕΚ 
1866/τΒ΄/7-5-2021) κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εφαρμογή του 
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως εκάστοτε ισχύει.

Να σας επισημαίνουμε ότι, η Ημερομηνία Επιστροφής των φοιτητών στην 
πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι η 10.05.2021, καθώς θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται 
από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και εμπλέκονται οι φορείς απασχόλησης, οι Συνελεύσεις των  Τμημάτων και ο ΕΛΚΕ.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά και σύμφωνα με την νομοθεσία η 
διαδικασία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης και να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται από το πρόγραμμα , θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών από σήμερα για την Επιστροφή των φοιτητών στο φορέα απασχόλησης.
Η ημερομηνία επανέναρξης θεωρείται η 15.05.2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται σε διαδικασία πρακτικής άσκησης (είτε σε αναστολή είτε σε τηλεργασία με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ) να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

1ον Να αποστείλλουν στο email: ommt.praktikiaskisi@gmail.com

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ/ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΑΜΚΑ/ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

2ον Να ενημερώσουν τους φορείς ότι η ΠΑ θα αρχίσει στις 15.05.21 και αναφορικά με τη διενέργεια εφαρμογής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test) των φοιτητών ΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον οι φοιτητές είναι 
ενεργοί στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και ο φορέας απασχόλησης τους δεν έχει προβεί 
σε λήξη-διακοπή της Π.Α. στο ΕΡΓΑΝΗ, δύναται να προμηθευτούν self test 
και να δηλώσουν στη συνέχεια το αποτέλεσμα στον κάτωθι σύνδεσμο 
https://self-testing.gov.gr/ . 

Η διενέργεια του self test αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη διαζώσης Πρακτικής Ασκησης

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε διαδικασία πρακτικής άσκησης (είτε σε αναστολή είτε σε τηλεργασία με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ) θα ενημερωθούν ατομικά από το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης για την διαδικασία και τα έγγραφα καθώς και η επανέναρξη της ΠΑ θα πραγματοποιηθεί περίπου από 01.06.21 σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ του ΔΙΠΑΕ.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν την έναρξη νέας ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2021 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τις 15.05.21 και θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνούν στη διαδικτυακή αίθουσα του γραφείου πρακτικής στο zoom καθημερινά από Δευτέρα εως Παρασκευή απο 09.30 έως 14.00.

Ο υπεύθυνος γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΟΜΤ

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης