ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Ανακοινώνεται ότι η προσέλευση των φοιτητών στις εξετάσεις θα γίνει ως ακολούθως:
1. Με επίθετα που ξεκινούν από Α-Κο στις 13.00-14.00
2. Με επίθετα που ξεκινούν από Κο-Πα στις 14.00-15.00
3. Με επίθετα που ξεκινούν από Πα-Ω στις 15.00-16.00
Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητα. Επιτρέπεται να έχετε ανοιχτά τα βιβλία και τις σημειώσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ όμως να συνεργάζεστε μεταξύ σας ή με άλλους με οποιονδήποτε τρόπο. Οι κάμερες θα είναι ανοιχτές και τα μικρόφωνά σας ανοιχτά. Στην αρχή της σύνδεσης θα γίνει ταυτοποίηση. Οι φοιτητές θα είναι σε αίθουσα αναμονής και θα εισέρχονται σταδιακά από τον διδάσκοντα. Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική αίθουσα εξέτασης θα κάνουν rename βάζοντας ΕΠΙΘΕΤΟ και ΟΝΟΜΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!

Ο Διδάσκων
Κώστας Ασημακόπουλος