ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28/01/21 ΩΡΑ 1200-1400

Ο καθηγητής του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (190301) που εξετάζει σήμερα από 1200 ανακοινώνει ότι η εξέταση θα γίνει σε δύο ομάδες λόγω μεγάλου αριθμού φοιτητών και αδυναμίας της πλατφόρμας να φιλοξενήσει όλους τους φοιτητές. Οσοι φοιτητές δεν μπορέσαν να μπουν στην διαδικτυακή αίθουσα με metting ID 92944800108 παρακαλούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις στις 1300. Ευχαριστώ για την συνεργασία σας

Ο καθηγητής

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ