ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 11/01/2020 (Προγραμμα ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ)

Το γραφείο ΠΑ του τμήματος ΔΟΜΜΤ, σε συνέχεια της δημοσίευσης στο ΦΕΚ B 1 – 02.01.2021 της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού, τα οποία θα ισχύουν από τη Δευτέρα 4 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2021 και ώρα 6.00, η εναρξη της πρακτικής άσκησης αναστέλλεται μέχρι 11/01/21.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πραγματοποιούν την ΠΑ κατά την περίοδο αυτή να ενημερώσουν αντίστοιχα τις επιχειρήσεις τους. Οι φοιτητές που πραγματοποιούν ΠΑ μέσω τηλεργασίας συνεχίζουν κανονικά μέσω τηλεργασίας μέχρι την λήξη της αναστολής

Ο υπεύθυνος της ΠΑ του τμήματος

Κασσιανίδης Παναγιώτης