ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΜΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία Σπουδαστικών στα πλαίσια μιας αποτελεσμτικής εξυπηρέτησης των φοιτητών στην συγκεκριμένη περιόδο, ενημερώνει όλους του φοιτητές του τμήματος ΔΟΜΜΤ (και των δύο κατευθύνσεων) ότι οποιαδήποτε αίτηση για σπουδαστικά θέματα θα πρέπει να το στέλνουν ΜΟΝΟ στο παρακάτω email:

infotour@teithe.gr

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπε να αναφέρονται:

α. Το θέμα της αίτησης β.Το ονοματεπώνυμο γ.Αριθμός Μητρώου

Τα μηνύματα που θα στέλνονται σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα απατώνται .

Απο την Γραμματεία Σπουδαστικών

Ευστάθιος Κιρικλίδης