ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΜΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

Η Γραμματεία του τμήματος ΔΟΜΜΤ ανακοινώνει ότι οι κατακτήριες εξετάσεις στο τμήμα δεν θα πραγματοποιηθούν στην προγραμματισμένη ημερομηνία σύμφωνα με το έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(354/20=10-2020), λόγο του πολύ υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου που καταγράφεται στις περιφεριακές ενότητες που εδρεύουν τα τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και που ορίζεται με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οι.64460 ΚΥΑ(Β’4484). Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και δοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφεριακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα(χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).

Η Γραμματεία του Τμήματος