ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΜΤ

Η Γραμματεία του τμήματος ενημερώνει ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να αποστείλλουν συμπληρωμένη την αίτηση ,με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

infotour@teithe.gr

Yποψ. κου Κυρικλίδη Ευστάθιου

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με φωτοτυπία της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του σπουδαστικού βιβλιαρίου εφόσον υπάρχει. Τα πρωτοτυπα θα πρέπει να σταλλούν με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στην παρακάτω διεύθυνση :

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος / Πανεπιστημιούπολη Σίνδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΣΙΝΔΟΣ / ΤΚ 57400 Υποψ. Κου Κιρικλίδη Ευστάθιου τηλ 2310013556 .

Εκ της Γραμματείας