ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-20

Οι εξεταζόμενοι που πέτυχαν με βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδων στο σύνολο των τριών εξεταζόμενων μαθημάτων , προέκυψε η παρακάτω σειρά επιτυχίας:

Α/ΑAΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ
11540/25-11-2019
21541/25-11-2019
31576/29-11-2019
41502/19-11-2019
51532/21-11-2019
61574/29-11-2019
71548/26-11-2019
81581/03-12-2019
91582/03-12-2019
101577/29-11-2019
111539/25-11-2019
121542/25-11-2019

Συνεπώς οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να καταταγούν στο τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού στο Γ’ τυπικό εξάμηνο.

Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων με τον αντίστοιχο βαθμό επιτυχίας που έλαβαν στις κατακτήτριες εξετάσεις (πλέον με άριστα το 10), καθώς επίσης και για όσα μαθήματα έχουν αντιστοιχία με τα μαθήματα του πτυχίου που κατέθεσαν και του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών. Η αντιστοιχία θα προκύψει από εισήγηση της επιτροπής σε επόμενη Γ.Σ. του τμήματος

Oι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν απο Δευτέρα 17/02/20 έως 21/02/20 στην Γραμματεία του Τμήματος κ. Τσιαρδακλή Μαρία τα παρακάτω έγγραφα :

1.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

3.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

4.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να τα προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.