Πραγματοποίηση μόνο της 1ης ώρας του μαθήματος Διοίκηση Λειτουργιών Καταλυμάτων στις 5/11/2019

Λόγω Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 10.00, την Τρίτη 5/11/2019 θα πραγματοποιηθεί μόνο η 1η ώρα του μαθήματος Διοίκηση Λειτουργιών Καταλυμάτων.