Συγγραφή Άρθρων για Επιστημονικά Περιοδικά

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου ερευνητικού σεμιναρίου (Research Seminar Series) την Τετάρτη 22.02.2023, το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (OMMT) εγκαινίασε ένα νέο πλέγμα δράσεων (OMMTo… Research!) για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, Υποψηφίων Διδακτόρων και Νέων Ερευνητών.

Ομιλητής στο πρώτο σεμινάριο “Συγγραφή Άρθρων για Δημοσίευση σε Επιστημονικά Περιοδικά” ήταν ο Αναπλ .Καθ. κ. Ι.Ασσιούρας [ESDES, Lyon Catholic University– France], ο οποίος έκανε μια εξαιρετική αρχή εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες σε μια ζωντανή συζήτηση για τον σχεδιασμό στρατηγικής δημοσιεύσεων, συζητώντας πρακτικές συμβουλές και αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, δίνοντας έμφαση τόσο σε μεθοδολογικά ζητήματα όσο και στη θεωρητική θεμελίωση των επιστημονικών άρθρων.

Την αυλαία των σεμιναρίων άνοιξαν με έναν σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθ. κ.Καργίδης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Καθ. κ. Χρήστου, που εξέφρασαν επίσης τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Ασσιούρα και όλους τους συναδέλφους. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Επικ. Καθ. κ.Γιαννόπουλος.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχε σχεδόν το σύνολο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, αξιοποιώντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρέχοντα ζητήματα επιστημονικών δημοσιεύσεων, publications& reviews που τώρα προετοιμάζονται ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες έκαναν κάθε προσπάθεια να παρακολουθήσουν το σεμινάριο σε όλη του τη διάρκεια, σε ημέρα διεξαγωγής μαθημάτων (κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου), υποστηρίζοντας έμπρακτα με την παρουσία τους το έργο του Τμήματος. Όλες και όλοι συμφώνησαν ομόφωνα στην διεξαγωγή του δεύτερου ερευνητικού σεμιναρίου στο προσεχές μέλλον, κεφαλαιοποιώντας τη θετική εμπειρία αυτής της πρώτης online συνάντησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έρευνας για το Τμήμα συνολικά.