Πανταζή Τάνια

Η Τάνια Πανταζή είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διεθνών Σπουδών και διδακτορικού διπλώματος του ίδιου Τμήματος. Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου και αφορά τα δικαιώματα επιβατών στις αερομεταφορές. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο τις κρατικές ενισχύσεις στις αερομεταφορές.

Έχει διδάξει νομικά μαθήματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων για ζητήματα προστασίας καταναλωτή, δικαίου ανταγωνισμού, δικαίου μεταφορών, δικαίου τουρισμού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κυρίως υπό την ευρωπαϊκή τους διάσταση.

Επικοινωνία
email: pantazitan@gmail.com

-> Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα