Αλεξιάδου Ελισάβετ Αθανασία

Η Ελισάβετ Αθανασία Αλεξιάδου είναι ακαδημαϊκός υπότροφος στο τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» με βαθμό «Άριστα» της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου LL.M. (Master of Laws) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Northumbria at Newcastle. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το 2016 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας (ερευνητικό πρόγραμμα: Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World). Είναι Μεταδιδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΑΠΘ στο ερευνητικό πεδίο της Διαφθοράς και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής της έρευνας πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης) και διδάσκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συγγράψει πέντε μονογραφίες – βιβλία καθώς και σειρά μελετών και άρθρων δημοσιευμένα σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του European Scientific Network on Law and Tobacco και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίου της Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: ea.alexiadou@ommt.ihu.gr

-> Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα