Κουταλής Αστέριος

O Kουταλής Αστέριος είναι μέλος ΕΔΙΠ στο τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε με γνωστικό αντικείμενο << Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων >>. Είναι Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών  στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικό Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Πάτρας, Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ και Πτυχιούχος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ

Η 12ετής επαγγελματική του εμπειρία αποκτήθηκε στην Αλυσίδα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων <<Ηoliday Inn >> Θεσσαλονίκης και αφορά τα επισιτιστικά τμήματα.

Η Διδακτική του εμπειρία αφορά τα μαθήματα <<Λειτουργίες και Διοίκηση Επισιτισμού >> ,<<Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων>>, << Διοίκηση και Κοστολόγηση Τροφοδοσίας>>.

Έχει εκπροσωπήσει το ΤΕΙ σε συνέδριο στο πανεπιστήμιο Ηamme στο Ελσίνκι Φιλανδίας και αφορούσε την Μεσογειακή Κουζίνα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τοποθεσία :

Γραφείο 5, ισόγειο, Κτίριο Σχολής Οικονομίας Διοίκησης

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙΠΑΕ,Σίνδος,Θεσσαλονικη

Τηλέφωνο:

2310 013779

Email:

kutalis@ihu.gr

Ώρες επικοινωνίας :

Δια ζώσης Τρίτη 9:30-12:30 και Πέμπτη 10:00-12:00

 

Μαθήματα

  • Λειτουργίες και Διοίκηση Επισιτισμού
  • Διοίκηση και Κοστολόγηση Τροφοδοσίας
  • Διοίκηση Καταλυμάτων

-> Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα