Δρ. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος

O Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι διευθυντής του ερευνητικού Εργαστηρίου «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών», καθώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο του internet marketing και του mobile marketing. Είναι συγγραφέας πολλών εργασιών που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής πολλών διεθνών συνεδρίων στο Μάρκετινγκ και Guest Editor σε διάφορα ειδικά τεύχη που δημοσιεύτηκαν από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο ίδιο επιστημονικό πεδίο. Πήρε μέρος σε πολλά Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα ως ερευνητής. Υπηρετεί ως κριτής για τους οίκους ΙΕΕΕ, Emerald, Interscience, Taylor and Francis, Elsevier κ.ά.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τοποθεσία:

ΔΙΠΑΕ, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη.

Τηλ/φαξ:

(+30) 2310 013245

Email:

casim@ihu.gr

Ωρες επικοινωνίας:

Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές δια ζώσης: Παρασκευή 09.00-11.00.

Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές διαδικτυακά: Δευτέρα 12.00 – 14.00.

Ώρες επικοινωνίας ακαδημαϊκού συμβούλου δια ζώσης: Παρασκευή 09.00-11.00.

Ώρες επικοινωνίας ακαδημαϊκού συμβούλου διαδικτυακά: Δευτέρα 12.00 – 14.00.

 

Προπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκει
1605-210103- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1605-210104- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1605-210601- ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
1605-210703+11- ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Μεταπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκει στο ΔΙΠΑΕ
ΠΜΣ MBA
(301) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
(202) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
102 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
211 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΔΙΟΙΚ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
210 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΜΣ e-BUSINESS AND DIGITAL MARKETING
MARKET RESEARCH AND ANALYSIS

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις του κ. Ασημακόπουλου
C. Assimakopoulos, E. Papaioannou, and C. Sarmaniotis, «Service quality of online transactions: the PayPal case», International Journal of Electronic Marketing and Retailing, vol. 9, no. 4, pp. 378-397, Jan. 2018. doi.org/10.1504/IJEMR.2018.094992
C. Assimakopoulos, I. Antoniadis, O. G. Kayas, and D. Dvizac, «Effective social media marketing strategy: Facebook as an opportunity for universities», Intl J of Retail & Distrib Mgt, vol. 45, no. 5, pp. 532-549, Apr. 2017. DOI: 10.1108/IJRDM-11-2016-0211
C. Assimakopoulos, E. Papaioannou, C. Sarmaniotis, and C. K. Georgiadis, «Online reviews as a feedback mechanism for hotel CRM systems», Anatolia, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, vol. 26, no. 1, pp. 5-20, Jan. 2015. DOI:10.1080/13032917.2014.933707
E. Papaioannou, C. Assimakopoulos, C. Sarmaniotis, and C. K. Georgiadis, «Investigating websites? e-CRM features in building customer relationships: evidence from Greece», International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 8, no. 4, pp. 320-338, Jan. 2014. DOI: 10.1504/IJIMA.2014.067659, Impact Factor: 3,2178
E. Papaioannou, C. K. Georgiadis, C. Assimakopoulos, and A. Manitsaris, «Maximization of users experience in websites: estimating the optimum size of the multimedia content», Electron Commer Res, vol. 14, no. 1, pp. 87-109, Mar. 2014. DOI: 10.1007/s10660-014-9134-7 Impact Factor: 1.553
C. Assimakopoulos, E. Papaioannou, C. Sarmaniotis, M. Fidanyan, and C. K. Georgiadis, «Factors affecting attitudes towards smart phones: user’s profile and proposed research model», International Journal of Technology Marketing, vol. 8, no. 3, pp. 238-253, Jan. 2013. DOI: 10.1504/IJTMKT.2013.055344
C. Assimakopoulos, C. Sarmaniotis, and E. Papaioannou, «Successful implementation of CRM in luxury hotels: determinants and measurements», EuroMed Journal of Business, vol. 8, no. 2, pp. 134-153, Jul. 2013. DOI 10.1108/EMJB-06-2013-0031