ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΘΙΑ

Η Γραμματεία του τμήματος ΔΟΜΜΤ ενημερώνει όλους τους φοιτητές ότι οι βαθμολογίες που δεν εμφανίζονται σε μαθήματα που έχουν περάσει επιτυχώς θα εμφανιστούν στην ΠΥΘΙΑ μετά την λήξη ανανεώσης εγγραφών και αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός από το κέντρο δικτύου.

Εκ της Γραμματείας