Δρ Δελησταύρου Αντωνία

Η Δρ. Αντωνία Δελησταύρου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού/ Κατεύθυνση Μάρκετινγκ, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου ΕλλάδαςΕίναι απόφοιτος του Τμήματος Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 1993. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜSc στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Stirling, της Μεγ. Βρετανίας (1999) και διδακτορικού διπλώματος Ph.D. στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας, Βουλγαρία (2017). Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στον Ηθικό Καταναλωτισμό.  Επίσης έχει ασχοληθεί με την έρευνα της Οικολογικής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς.   Η Δρ. Δελησταύρου διδάσκει για πολλά χρόνια τα εργαστήρια και  τις θεωρίες των μαθημάτων της Έρευνας Μάρκετινγκ και της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.  Επίσης διδάσκει το μάθημα Οικολογικό Μάρκετινγκ. Έχει συνεργαστεί στη συγγραφή ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.  

Στοιχεία επικοινωνίας

Τοποθεσία: Κτίριο Μάρκετινγκ/Βιβλιοθηκονομίας, ισόγειο Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Δι.Πα.Ε, Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/φαξ: (+30) 2310 013242
Email: antonia.delistavrou@gmail.com
Ωρες επικοινωνίας: Πέμπτη 13.00-15.00.

Μαθήματα

Προπτυχιακά: Έρευνα Μάρκετινγκ (Ε΄εξ), Στρατηγική Μάρκετινγκ (Στ΄ εξ), Οικολογικό Μάρκετινγκ (Ε’ εξ)

Μεταπτυχιακά: Μεθοδολογίες Έρευνας (Α’ εξ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών»