Ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα των διαδικτυακών μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Σημείωση: Ο σύνδεσμος για την είσοδό σας στην εικονική τάξη του zoom δίνεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά στον πίνακα του προγράμματος και ισχύει μόνο για τις ώρες διεξαγωγής του μαθήματος.