Πρακτική Άσκηση

-> Δείτε εδώ πληροφορίες και οδηγίες για την πρακτική άσκηση στο νέο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Έντυπα

-> Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης (κατεβάστε σε αρχείο τύπου .docx)

-> Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (κατεβάστε σε αρχείο τύπου .docx)

-> Αίτηση αναγνώρισης πρακτικής άσκησης (κατεβάστε σε αρχείο τύπου .docx)